група "Пчеличката Мая"

Учители: Г. Христова и Р. Георгиева

Пом. възпитател: Г.Ганева