група "Червената шапчица"

Учители: Т.Атанасова и В.Банкина

пом.-възпитател: Я.Игрева