„Вълшебен кът за творческо вдъхновение в детската градина“

Национална програма „Хубаво е в детската градина“