група "Звездичка"

Учители: П.Събева и Д.Ковачева

Пом. възпитател: Я.Атанасова