група "Звездичка"

Учители: П.Събева и Пл.Георгиева

Пом. възпитател: Я.Атанасова