ПРОЕКТ "Докато играем, природата да опознаем",

кампания "За чиста околна среда - 2024г."

на МОСВ и ПУДООС на тема "Обичам природата и аз участвам"