ПРОЕКТ "Европейска гаранция за детето" на УНИЦЕФ и Европейската комисия

 

Линк за информация: https://www.unicef.org/bulgaria

 

Детска градина "Славейче" участва в изпълнение на дейности по Пилотно прилагане на „Гаранция за детето“ на Европейския съюз в България (Фаза III от Подготвителното действие на ЕК), финансирани от Европейската комисия. Прилагането на проекта се осъществява с подкрепата на УНИЦЕФ.

 

В тази връзка се обявява прием на документи за подбор на персонал.

 

Обявените позиции са за логопед и ресурсен учител

 

Повече информация за длъжностите, срокове и необходими документи ще намерите в прикачения файл:

Обявление за прием на документи за подбор на персонал в ДГ СЛАВЕЙЧЕ.pdf