Прием за учебната 2024/2025 година за яслена група и детска градина

 

Електронна система за записване на децата -  http://www.dzburgas.org/

 

Кандидатстване за детска ясла и детска градина за учебната 2024/2025 година

   Уважаеми родители,

Децата родени през 2021 година кандидатстват за детска градина от ДЕСЕТИ АПРИЛ през електронната система на Община Бургас https://www.dzburgas.org/

Прехвърлянето от яслена група не става автоматично или по служебен път!

 

Регистрация може да направите след официалното отваряне на системата на 10.04.24г. от 8:00 часа до 18:00 часа на 24.04.2024г.

 

Етапите относно записване и класиране може да проследите от тук:

 https://www.dzburgas.org/index.php?controller=FrontPages&action=howWork 

 

Тестова форма за регистрация /активна от 15.03.2024г./: 

https://www.dzburgas.org/index.php?controller=FrontAccounts&action=register

 

 

 

 

Необходими документи за записване в детската градина:

1. Акт за раждане на детето (копие)
2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)

 • копие на акт за смърт
 • копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
 • копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
 • копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство
 • копие на лична карта или адресна регистрация

 

Документи, които е необходимо да бъдат подготвени непосредствено преди постъпване на детето в детска ясла или детска градина

 

Медицински документи при постъпване на детето в детската ясла:

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската ясла.
 1. Кръв и урина - срок 7 дни от датата на издаване.
 2. Микробиология - срок 15 дни от датата на издаване.
 3. Паразитология - срок 15 дни от датата на издаване.
 4. Васерман - на един от родителите важи 6 месеца.
 5. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 6. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 7. Лична здравно-профилактична карта. /от личния лекар на детето/
 8. Медицинска бележка - клинично здрав - важи 3 дни от дата на издаване.
 9. Копие на паспорта за имунизации

Медицински документи при постъпване на детето в детската градина:

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската градина.

 1. Копие на паспорта за имунизации 
 2. Здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето/.
 3. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 4. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 5. Изследване от РЗИ - микробиологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 6. Изследване от РЗИ - паразитологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 7. Изследвания на кръв и урина на детето, срок 7 дни от датата на издаване.
 8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детско заведение, срок 3 дни преди постъпване.