ОБЩИ ДОКУМЕНТИ


• ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствие - тук

• ЗАЯВЛЕНИЕ за отсъствия по чл.10а от Наредба 5 за Предучилищното образование - тук

• УВЕДОМЛЕНИЕ за посещение - тук

• ДЕКЛАРАЦИЯ  - фото и видео заснемане - тук

• ДЕКЛАРАЦИЯ  - вземане на дете от ДГ - тук

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ в ситуация на COVID - 19

• ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие и споделена отговорност - Приложение 1 (посещение на ДГ за първи път) - тук

• ДЕКЛАРАЦИЯ при дълго отсъствие на дете - тук

• ДЕКЛАРАЦИЯ сборни групи - тук

• ДЕКЛАРАЦИЯ - електронно обучение - тук

• МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - подробно описани тук


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ и медицински изследвания, които се изискват при постъпване на децата в детска градина и ясла - тук