История

Детска градина „Славейче“ - гр. Бургас се намира на територията на най-големия бургаски комплекс „Меден рудник“. От далечната 1985 година, когато е основано,  детското заведение успява да натрупа опит и да създаде традиции в отглеждането и възпитанието на деца на възраст от 2 до 7 години.

Към днешна дата се отглеждат и възпитават повече от 350 деца. Функционират общо 12 групи, от които 2 яслени и 10 градински. Разположени са в три отделни павилиона - обновени, оборудвани и обзаведени с всичко необходимо за комфорта и безопасността на децата по време на престоя им тук. Помещенията са светли и просторни.

Към детското заведение работи самостоятелна кухня, пералня и медицински кабинет. Трите павилиона, в които се помещават групите, заедно с административен и кухненски корпус са разположени в озеленен и поддържан двор с обособени площадки за игра за всяка група. На територията на ДГ „Славейче“ има обновена и обезопасена спортна площадка.

За отглеждането, обучението и възпитанието на децата се грижи висококвалифициран екип от предучилищни педагози, музикален педагог, психолог,  медицински специалисти и помощник-възпитатели.

Учебно – възпитателната работа се осъществява в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка, одобрени от МОН и съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Детската градина е оборудвана с иновативни методи за обучение, а именно интерактивни дъски, таблети, лаптопи и проектор.

Подготвителните групи изучават английски език безплатно за родителите. Дейността е финансирана от Община Бургас.

Детското заведение предлага възможности за допълнителни дейности по народни, модерни танци и зумба, приложно и изобразително изкуство, футбол, акробатика.