Бюджет 2021г.

                  

 

януари - март, 2021г.

 

април - юни, 2021г.

юли - септември, 2021г.

 

октомври - декември, 2021г.