ВЪЛШЕБНО ДЕТСТВО

В периода 21.03 - 25.03.22г. в група "Златна рибка" се проведе мини проект на тема ,,Вълшебно детство“.

Целта на проекта е да се стимулират положителни емоции у децата чрез изявяване на творческите и артистичните им заложби.

Задачите на проекта са:

•  Да  се привлекат родителите и децата в една по - различна среда от домашната, за осъществяване на по - пълноценна и обогатяваща връзка;

• Изява на творческите и артистичните възможности на децата като се уважава детската личност и индивидуалност;

• Обогатяване на детския речник и развиване на устната реч;

• Откриване и формиране на доброто у децата като превенция срещу агресията.