яслена група                    "Малката русалка" 

мед.сестри: Н.Добрева, З.Белева

детегледачки: К.Иванова