ясла "Малката русалка" 

мед.сестри: Н.Добрева, З.Белева

детегледачки: Т.Атнасова, М.Тенева