Общинска програма по краезнание

"Моят град Бургас"

Общинска програма "Моят град Бургас" стартира през новата учебна 2021/2022 година в детските градини и училища на Община Бургас. През тази година е предвидено по краезнание да се обучават децата от трета и четвърта група в детската градина, а в училищата обучението ще се провежда за ученици от първи и пети клас. Идеята е всяка следваща година към програмата да се добавят нови класове и групи.

Тематичните дялове, предвидени в програмата, са „Географски забележителности на Бургаския край“, „Пътеводител във времето“, „Незабравими имена“, „Родословни корени“, „Моето училище“ и „Моята детска градина“. Дейностите и часовете ще се провеждат по един път седмично.

За осъществяване на програмата Община Бургас издаде учебна програма по краезнание „Моят град Бургас” и „Дидактика на обучението по краезнание” с автор доц. ст. ик. д-р Захарий Дечев – председател на Дружеството на краеведите в Бургас „Георги поп Аянов”.

Предвидени са посещения и на туристически обекти извън града, създаване на краеведски кътове в училища и детски градини, изложбени пана, свързани с историята на училището и историята на града, провеждане на състезание в навечерието на 3-ти март.

                   

 

 Открита ситуация на тема "Черноморски солници"

 

 

 

 

Посещение на  природозащитен център "Пода" - гр. Бургас

През м.април 2022г. децата от група "Детелина" посетиха природозащитен център "Пода" в гр.Бургас. Посещението бе част от предвидените дейности по програма "Краезнание" на Община Бургас и ЦПЛР.

В ПЗЦ „Пода“ децата се запознаха с различни видове птици – зимуващи и обитаващи нашите води. Някои от тях успяха да видят отблизо, а едновременно с това и научиха интересни факти за техния живот.

 

 

 

 

 

Общинска програма по краезнание

"Моят град Бургас" в ДГ "Славейче"

 

 

 

 

 

Детски празник "Аз обичам Бургас - 2022 година" - тук