Уча се и зная да се движа безопасно

 

ЦЕЛ: Децата да осъзнаят себе си като активни участници в движението по пътищата

ЗАДАЧИ:

1. Формиране на знания, умения и навици за безопасно поведение на пътя .

          2. Назоваване на опасните и безопасните места на улицата .

          3. Провеждане на практически ситуации за овладяване на правила и норми за безопасно пътно поведение.