От българско, по-българско

      В дните преди Великден, в група "Моряче" се проведоха редица инициативи, целящи да укрепят интереса на децата към българския фолклор и национални ценности.

      С нескрито удивление децата слушаха български народни приказки, предания и легенди. Рисуваха възрожденски къщи. Изваяха чудни глинени стомни, които след това обагриха майсторски. Малките морячета блеснаха и като добри тъкачи, тъчейки пъстри черги от вълнени прежда и конци.