група "Делфинче"

Учители: Я.Атанасова и В.Станева

пом.-възпитател: Н.Йоргова