Бюджет 2022г.

октомври - декември, 2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              юли - септември, 2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април - юни, 2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

януари - март, 2022г.