ИГРОТВОРЕНИЯ С ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ

17 - 21 октомври 2022 г.

 

Цел на проекта:

              Запознаване на децата с  природните материали и начините им за комбиниране с други видове материали.

Задачи:

        - Създаване на интерес към природните материали;

        - Стимулиране на детското въображение и креативност;

        - Изграждане и възпитаване на обич към природата.