група "Мики Маус"

Учители: Д.Минкова и Й.Василева

пом.-възпитател: Л.Караманова