"Заедно можем повече"

м.10-11.2022г.

 

      Целта на проекта е  да се подобрят взаимоотношенията между детската градина и семейството, като необходимо условие за успешното развитие на детската личност.

     Дейности по проекта:

       1. Изработване на декор, съвместно с родителите, за предстоящото тържество в групата;

      2. "Архитекти" – Разчертаване и подготовка на детската площадка с игрови материали;

      3. "Дизайн-шампиони" – Осъществяване на замислената архитектура. Изпълнение и цялостно оформяне на игровите зони на детската площадка /кът за игри от гуми, цветни куцанки с цифри, лабиринти/;

     4. Обогатяване на игровата база в занималнята с нови дидактични материали и игри /готови  и ръчно изработени съвместно с родителите и децата/;

    5. "Приятели добри" – игри на обновената площадка за преодоляване на детската агресия и сплотяване на детския колектив.