Екип

Различни поколения, различни професионални и житейски биографии, но всички обединени от една цел – да направят детството на подрастващите интересно, радостно, щастливо. Да развият творческите пориви – скрити в детските души, да отговорят на безброй зададени въпроси и ден след ден, година след година да създават личности, достойни наследници на славните ни праотци!

 

Екипът на ДГ е високо квалифициран персонал, който с любов подхожда към работата си.

 

В градината има 20 учители, 1 учител по музика, 1 психолог, 1 логопед, 5 медицински сестри в яслените групи, 2 медицински специалиста и 28 души обслужващ персонал.