Тържествено изпращане на група "Златна рибка"

 
Довиждане, детска градина!
Настъпи най-трудният час -
раздяла - след туй ще замина 
в училище истинско аз.