група „Мики Маус”

Учители: Димитрина Минкова и Ирина Радославова

Пом. възпитател: Лалка Караманова