група "Мики Маус"

Учители: Д.Минкова и Й.Василева

Пом. възпитател: Л.Караманова