група "Мики Маус"

Учители: Д.Минкова и И.Радославова

Пом. възпитател: Л.Караманова