група „Слънчице”

Учители: Йорданка Атанасова и Даниела Манолова

Пом. възпитател: Мария Тенева