група „Детелина”

Учители: Димитрина Павлова и Събка Костова

Пом. възпитател: Тодорка Даскалова