група „Червената шапчица”

Учители: Тонка Атанасова и Мария Мовсесиян

Пом. възпитател: Янка Игрева