група "Златна рибка"

Учители: С.Цветкова и Ив.Николова

пом.-възпитател: Д. Ганева