група „Златна рибка”

Учители: Силвия Цветкова и Гергана Попова 

Пом. възпитател: Динка Василева