група "Пчеличката Мая"

Учители: Г.Христова и С.Коева

Пом. възпитател: Г.Ганева