група "Пчеличката Мая"

Учители: Г.Христова и Хр.Парапанова

Пом. възпитател: Г.Ганева