група „Пчеличката Мая”

Учители: Гергана Христова и Христина Балшова

Пом. възпитател: Таня Петрова