група "Моряче"

Учители: М.Гюрова и Я.Стойкова

Пом. възпитател: Г.Мустафа