група „Моряче”

Учители: Маргарита Гюрова и Янка Стойкова

Пом. възпитател: Йорданка Стоянова