група „Звездичка”

Учители: Петя Събева и Зейнеб Мехмед

Пом. възпитател: Янка Атанасова