ясла "Малката русалка" 

мед.сестра: Н.Добрева

мед.сестра: З.Белева

детегледачка: В.Богданова

детегледачка: М.Тенева