ясла „Малката русалка” 

мед.сестра: Петранка Капитанова

мед.сестра: Николина Добрева

детегледачка: Валя Богданова

детегледачка: Мариана Петрова