Прием

Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на Община Бургас - https://www.dzburgas.org/