ПРОЕКТ "Докато играем, природата да опознаем",

кампания "За чиста околна среда - 2021г."

на МОСВ и ПУДООС на тема "Обичам природата и аз участвам"

 

Линкове за информация: Министерство на околната среда и водите

                                      Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда