Програма "Европейска гаранция за детето" на УНИЦЕФ и Европейската комисия

Линк за информация: https://www.unicef.org/bulgaria